GeiloIdrettslag 2015-11-11 10:20:01

Velkommen til Sparebank 1 Cup på Geilo

NY-Sparebank%201.jpg

 

Vi minner om påmeldingsfristen mandag 21.11.16 kl 23.59.59. Ved etteranmelding tilkommer en avgift på 2 x opprinnelig påmeldingsavgift. 

- Husk å betale lisens 

- Det vil bli kretsvis innskyting for juniorer og seniorer. Klubbvis innskyting for rekrutter (t.o.m 16. år) 

VIKTIG MELDING:

Siden det på lørdag er meldt utfordrende vindforhold er vi i kontakt med Met Institutt angående værforholdene. Det blir gitt informasjon om værmeldinga på lagledermøtet i morgen. Forholdene blir vurdert fortløpende på renndagen når vi ser hvordan vinden faktisk blir.